Ponuda za posao

Potrebni sudski tumači za finski jezik. Ponude slati na info@prevodioci.org

USLUGE PREVODA

Radimo sve vrste prevoda u zemlji i inostranstvu.
Prevodi iz oblasti: ekonomije, prava, politike i diplomatije, istorije, književnosti, bankarstva, publicistike, žurnalistike, medicine, prirodne i tehničke nauke, turizam...

PISMENO PREVOĐENJE

Prevodimo zakonske tekstove, tendersku dokumentaciju, web prezentacije, knjige, časopise, kataloge, prospekte, naučne radove...

 PISMENO PREVOĐENJE SA OVEROM OVLAŠĆENIH SUDSKIH TUMAČA

Prevođenje dokumenata, ugovora, tenderske dokumentacije, certifikata, ličnih dokumenata i drugog sa overom ovlašćenih sudskih tumača sa svih i na sve jezike.

LIČNA DOKUMENTA

USMENO PREVOĐENJE

SIMULTANO I KONSEKUTIVNO

Usluge usmenog – konsekutivnog i simultanog prevođenja: konferencije, poslovni razgovori, sudske rasprave, prezentacije, predavanja, konferencije za štampu, sajmovi,
savetovanja, telefonski razgovori sa inostranstvom i drugo, na svim jezicima.

Copyright © 2009 PREVODIOCIrevodioci.org, Novi Sad, Srbija
Developed by Jaroslav Gudelj