CENA  

Cene prevodilačkih usluga se formiraju na osnovu sledećih kriterijuma:

Važno: Sa NAMA možete zaključiti i ugovor o dugoročnoj saradnji pri čemu kao NARUČILAC stičete prioritet u obavljanju prevodilačkih usluga i popust u ceni.

prevodioci

 

Copyright © 2009 PREVODIOCIrevodioci.org, Novi Sad, Srbija
Developed by Jaroslav Gudelj